Takläggning

Huset viktigaste skydd mot väder och vind är taket. I vårt nordiska klimat där snö, regn och stormar avlöser varandra under vinterhalvåret krävs ett tak som håller för det slitage det innebär. Som helhetsleverantör på fastighetsförvaltning och med bred kunskap på området erbjuder vi på EMJ Service takrenovering och takläggning.

Håll uppsikt på ditt tak

Många gånger är det inte förens fel eller brister upptäcks som taket ägnas en tanke. Men för att undvika kostsamma skador som läckage och fuktskador är det bra att se över sitt tak då och då. Vi på EMJ Service erbjuder en enklare och kostnadsfri inspektion av ditt tak men vi kan även utföra en helhetsbesiktning av takets kondition och föreslå de åtgärder som krävs.

Takläggning

Innan taket läggs om besiktigas taket utvändigt och invändigt för att se över och åtgärda eventuella brister som fukt, mögel eller skador på stomme eller bjälkar. För att garantera ett tätt tak byts den gamla pappen ut och ventilation ses över så att fukt inte bildas i taket. Efter att du som kund, själv eller i samråd med oss, valt typ av tak är det dags att lägga det nya taket.

Takläggning

Innan taket läggs om besiktigas taket utvändigt och invändigt för att se över och åtgärda eventuella brister som fukt, mögel eller skador på stomme eller bjälkar. För att garantera ett tätt tak byts den gamla pappen ut och ventilation ses över så att fukt inte bildas i taket. Efter att du som kund, själv eller i samråd med oss, valt typ av tak är det dags att lägga det nya taket.

Val av material

När det kommer till material finns det ett antal olika alternativ att välja bland, tegel, betong, stålplåt, takpapp, eller shingel. Mer eller mindre underhållskrävande, vackert eller billigt? Materialen har olika fördelar och vilket som passar just ditt hus beror på vad du prioriterar högst och givetvis vilket material som passar bäst för ditt hus.

Tegel

Den klassiska tegelpannan har en livslängd på drygt 60 år och är ett starkt och tåligt naturmaterial som klarar stora temperaturskillnader. Tegel andas, vilket betyder att den släpper in och ut fukt, vilket gör att den kräver extra tillsyn. Tegelpannan är förhållandevis tung och kräver en konstruktion som håller för tyngden.

Betong

Betongpannan har en beräknad livslängd på runt 40 år men är också billigare än tegelpannan. Flera olika kulörer finns att välja bland och en fördel med betongpannan är att den kan läggas med större precision än teglet. Precis som tegelpannan är betongen tung och kräver en konstruktion som håller för tyngden.

Stålplåttak

När det kommer till plåttak är det framförallt viktigt att välja kvalitéts plåt, eftersom att kvalitén avgör takets livslängd som brukar beräknas hålla 20-50 år. Fördelen med plåttak är att de relativt lätta, brandresistenta och inte kräver speciellt mycket underhåll.

Takpapp och Shingel

Takpapp är ett billigt alternativ vars livslängd beräknas hålla mellan 20-40 år. Fördelen är att det är enkelt att lägga men är dock känsligare för väder och vind. Shingel är en variant av takpapp, billigt, lätt att lägga men som tillskillnad från takpapp är brandsäkert.

© 2023 EMJ Service - Alla rättigheter förbehållna | E-post: info@emjservice.se, Tel: 08-41 00 98 98
läs om hur vi hanterar Personuppgifter / GDPR