EMJ Service

Finns för er bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Stockholm!

Vi kan allt om fastighetsskötsel, snöskottning och trädgårdsarbete. Som helhetsleverantör av dessa tjänster kan vi underlätta för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i hela Stockholm. För att på bästa tänkbara sätt kunna leva upp till marknadens höga krav på engagemang och expertis, ser vi till att vara certifierade för de uppgifter vi åtar oss. Detta gäller inte minst vid takarbeten. Behöver ni hjälp med snöskottning, fastighetsdrift, trädgårdsskötsel eller takarbeten? Kontakta oss idag för att tillsammans på plats gå igenom behov och priser. I dag har vi avtal med ca 300 fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm. Vi är måna om att jobba med hög kvalitet och effektivitet för att kunden skall bli nöjd. Dessutom har vi avtal med Folksam vilket ger er fastighet ytterligare skydd.

FASTIGHETSSKÖTSEL

Vi tar hand om all drift, sköter fastigheten och utför mindre reparationer. Du kan också avtala om jourtjänst för att vara säker på att någon alltid är redo när det behövs. I vår fastighetsskötsel ingår även snöskottning, renhållning och trädgårdsskötsel. Allt utifrån ert behov.

FASTIGHETSFÖRVALTNING I STOCKHOLM

En kommersiell fastighet behöver kontinuerligt tas om hand för att fungera och bibehålla sitt värde. Vi jobbar preventivt för att säkerställa att er fastighet hanteras på bästa sätt. Vi har avtal om fastighetsförvaltning med ett flertal bolag och föreningar i Stockholm. Som helhetsleverantör utgår vi från ditt behov och utformar fastighetsförvaltning som du vill ha den!

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

En fastighet hjälps eller stjälps av sin trädgård. Som kund hos EMJ Service behöver du inte lyfta ett finger för att hålla omgivningen trivsam och grön. Vi utför trädgårdsskötsel med regelbundna besök varje månad för att garantera en trivsam gård.

SNÖSKOTTNING

Snöskottning är ett tungt arbete som under vintern tar upp åtskillig tid för fastighetsägare. Vi hanterar all form av snöskottning och erbjuder även bevakning av er fastighet där vi övertar hela ansvaret för att allting sköts korrekt.

STENSÄTTNING & MARKARBETEN

Vi utför det mesta inom stensättning och markarbeten. Allt som behövs i form av sand, jord och fyllnadsmassa kan vi även tillhandahålla. Bland de vanligare uppdragen finns läggning av marksten, plattor och kantsten. Vi kommer gärna ut till er för att kostnadsfritt diskutera alternativ och pris för uppdraget.

SNÖSKOTTNING TAK I STOCKHOLM

Takskottning är annorlunda än all annan snöskottning och kräver säkerhetsmedvetenhet samt erfarenhet. Snön utgör en stor belastning på taket och kan resultera i reparationsbehov om den inte tas bort kontinuerligt. Som fastighetsägare är du ansvarig för att ingen snö eller is skadar fotgängare och bilar. Därför är snabb hantering viktigt! EMJ Service erbjuder takskottning i Stockholm och kan även lämna avtal där vi tar över ansvaret för snö och is från er fastighet.

SNÖRÖJNING

För att göra vägar och markytor framkomliga krävs effektiv och pålitlig snöröjning. Vi har allt från manuella verktyg till större maskiner för att göra er mark snöfri vintertid. Vi jobbar även med halkbekämpning för att minimera halkrisker vid parkeringsplatser och entréer.

MARKRÖJNING

Allt ifrån gångvägar till parkeringsplatser och tillfarter behöver kvalitativ markröjning. Vi bevakar era områden och ser till att marken är snöfri och tillgänglig. Kontakta oss för kostnadsfritt besök och pris.

HALKBEKÄMPNING I STOCKHOLM

Att skotta är viktigt för att man skall ta sig fram vintertid. Dock behövs halkbekämpning för att minimera antalet halkningsrelaterade olyckor i Stockholmsområdet under kalla delen av året. Vi besitter stor kompetens inom halkbekämpning och kommer ut till er för att identifiera riskområden samt ta fram en hantering.

TAKLÄGGNING

Ett tak skall läggas korrekt och underhållas kontinuerligt för att skydda fastigheten under många år. Vi utför både takläggning med 10 års garanti, samt renoveringsuppdrag. Vi jobbar med de flesta material och genomför alltid en noggrann besiktning innan varje takläggning.

TAKSÄKERHET

Behöver du hjälp med att se över er taksäkerhet? Vi kommer ut till er och går igenom ert tak noggrant. Hittar vi några som helst brister rapporterar vi dessa för att ni skall kunna ta beslut utifrån riktiga grunder. Välkommen till oss på EMJ Service för ditt behov av fastighetsförvaltning, taktjänster, snöröjning eller trädgårdsskötsel!

Kunder

© 2023 EMJ Service - Alla rättigheter förbehållna | E-post: info@emjservice.se, Tel: 08-41 00 98 98
läs om hur vi hanterar Personuppgifter / GDPR