Snöskottning & snöskottningsavtal i Stockholm

Låt EMJ Service sköta din snöskottning i Stockholmsområdet!

Med snöskottningsavtal kan fastighetsägaren känna sig trygg att alla omgivande ytor är skottade.
Du som fastighetsägare i Stockholm har ett stort ansvar för omgivningarna inom och runt din fastighet. Eventuella olyckor på person eller egendom (exempelvis bilar) till följd av bristfällig snöskottning och sandning kan därmed få kostsamma följder. Vi på EMJ Service ser till att både fastighetens gård och trottoaren utanför fastigheten alltid är säkra att beträda.

Snöskottningsavtal med EMJ Service

Med ett takröjningsavtal eller snöskottningsavtal kan du som fastighetsägare känna trygghet. Därför är vetskapen om att vi alltid finns på plats inom 24 timmar för alla typer av snöskottning, snöröjning och sandning – något som du definitivt borde unna dig i vinter.

Vi på EMJ Service har fyra olika typer av snöskottningsavtal att erbjuda för Stockholm:

1. Avrop TAK eller MARK
Din fastighet finns med på vår lista och vi kommer och snöröjer enligt dina anvisningar och efter dina behov. Detta avtal fungerar som en jourservice där du hör av dig med dina önskemål!

2. Bevakning TAK eller MARK med ansvar gentemot tredje man
Din fastighet finns under bevakning och vi bedömer kontinuerligt vad som åtgärdas. Denna bevakning inkluderar även att vi tar hela ansvaret gentemot tredje man oavsett om vi, vid tidpunkten för en eventuell olycka, jobbar på din fastighet eller inte.

Om du har några ytterligare frågor om snöskottningsavtal eller vill ha en kostnadsfri offert gällande snöröjning, vänligen kontakta oss! Vi är verksamma i hela Stockholm

© 2023 EMJ Service - Alla rättigheter förbehållna | E-post: info@emjservice.se, Tel: 08-41 00 98 98
läs om hur vi hanterar Personuppgifter / GDPR