Snöskottning tak i Stockholm

Tak, entréer, parkeringsplatser & trottoarer

Samtliga måste skottas och halkbekämpas för att säkerställa en trivsam miljö. Fastigheten håller bättre och man kan undvika många kostsamma skador genom att sköta vinterunderhåll på rätt sätt. Vi på EMJ Service har stor erfarenhet av allt ifrån takbesiktningar till riskbedömning och identifiering av problemområden för halka.

Takskottning

snoskottning-tak-stockholmVintertid utstår taket stora påfrestningar. Både vikt och fukt kan på sikt skada taket vilket innebär kostnader som kan undvikas med rätt vinterunderhåll. Fastighetsägare i Stockholm har också ett ansvar som omfattar snöras och istappar. Personskador eller skador på bilar som uppkommer på grund av undermåligt vinterunderhåll kan därför bli en kostnadsfråga som enkelt kan undvikas genom ett avtal med EMJ Service! Vi har stor erfarenhet av takröjning och använder endast den bästa utrustningen som finns på marknaden. Samtliga våra medarbetare har naturligtvis adekvat utbildning för höghöjdsarbete.

EMJ Service har stor kunskap om tak och kan vid förfrågan genomföra totalbesiktning och kontrollera takets kondition samt ge rekommendationer för åtgärder. Som kund får du enklare kostnadsfri inspektion för att säkerställa lagkrav avseende säkerheten. Rätt taksäkerhet sänker kostnader, ökar tryggheten för de som bor i fastigheten, säkerställer säkerheten för gångtrafikanter och underlättar för de som jobbar på taket.
Vi erbjuder takröjningsavtal som 24 timmars jourservice eller som helhetsuppdrag med ansvar för tredje part om det skulle inträffa en olycka. Vid snöskottning på tak, ser vi till att säkerheten efterföljs och tar bort snö samt istappar som annars riskerar att orsaka skada.

Snöskottningsavtal

Våra snöskottningsavtal för tak är uppbyggda på samma sätt som de avtal vi erbjuder för markskottning i Stockholmsområdet. Båda de avtal vi erbjuder, innebär att du som kund kan förlita dig på att någon annan tar hand om vinterunderhåll och snöskottning. Antingen som jourleverantörer eller utifrån ett löpande upplägg. Vi utför alla uppdrag fackmannamässigt och utifrån lagenliga direktiv.

EMJ Service har stor erfarenhet när det kommer till allt inom snöskottning och fastighetsskötsel. Vi träffas gärna och diskuterar era behov!

1, Avrop Snöskottning tak
Din fastighet finns med i våra register tillsammans med anvisningar för snöskottning och vinterunderhåll av ert tak. Avtalet fungerar som en jourtjänst där ni hör av er till oss vid behov. Vi rycker ut och tar hand om er takskottning samt tar bort istappar. Vår leverans kan anpassas för att täcka hela ert behov av vinterunderhåll.

2, Bevakning snöskottning tak
Vi har kontinuerlig bevakning av er fastighet och ser till att snöskottning utförs fackmannamässigt vid behov. Detta avtal inkluderar också fullt ansvar mot tredje man vid eventuell olycka till följd av snöras eller istappar. Ansvaret gäller oavsett om vi för tillfället jobbar med din fastighet eller inte.

Om du har frågor om snöskottning/snöröjning, eller vill ha en kostnadsfri offert för takskottning.
Tveka inte att kontakta oss!

© 2023 EMJ Service - Alla rättigheter förbehållna | E-post: info@emjservice.se, Tel: 08-41 00 98 98
läs om hur vi hanterar Personuppgifter / GDPR