Fastighetsförvaltning

Vi kan fastighetsförvaltning!

Daglig drift och underhållsarbete är en förutsättning för en fungerande fastighet. Både i nya och äldre hus finns behov av kontinuerlig förbättring för att bibehålla gott skick och undvika större renoveringsarbeten på sikt. Kostnadseffektiv fastighetsförvaltning innebär att jobba preventivt för att säkerställa en god arbetes– eller boendemiljö, samt att hantera problem omedelbart!

Vi på EMJ Service utför en mängd fastighetsrelaterade tjänster till företag i Stockholmsområdet. Snöskottning, snöröjning, markarbeten trädgårdsskötsel med mera. För kunder som har ett kontinuerligt behov av att sköta sin fastighet har vi möjlighet att gå in och ta över såväl trädgårdsskötsel som fastighetsförvaltning.

När du anlitar EMJ Service för ditt behov av fastighetsförvaltning, behöver du inte hålla kontakt med olika leverantörer eller utförare av tjänster kopplade till din fastighet. Vi tar hand om helheten och ser till att allt utförs professionellt och i tid, vilket sparar administrationstimmar och energi som du kan investera i någonting annat.

Kompetens inom fastighesförvaltning!

När vi går in som fastighetsförvaltare tillgodoser vi flertalet behov som uppkommer. Allt ifrån VVS till reparationsarbeten, snöskottning eller jourservice. Utifrån vår erfarenhet och kunskap på området, är vi snabba med att hitta bra lösningar på akuta problem samt förebygga skador över tid.

Har du frågor om fastighetsförvaltning eller vill boka möte för prisdialog? Kontakta oss!

Ekonomisk förvaltning

Redovisning, betalningar och bokslut
  • Löpande bokföring med attestering på webben.
  • Långtidsarkivering av fakturor genom vår Arkivtjänst.
  • Årsbokslut, förvaltningsberättelse och föreningens deklaration.
  • Uppföljning av redovisning ned till varje transaktion i Vår Brf.
Förande av lägenhetsförteckning
  • Lägenhetsförteckning (ett lagkrav).
  • Hantering av betalningspåminnelser.

© 2023 EMJ Service - Alla rättigheter förbehållna | E-post: info@emjservice.se, Tel: 08-41 00 98 98
läs om hur vi hanterar Personuppgifter / GDPR