Fastighetsdrift

Ingen fastighet klarar sig utan underhåll och kontinuerlig skötsel

Underhåll, drift och mindre reparationer

En naturlig del av arbetet med att hålla fastigheten i gott skick. Regelbundet underhåll gör också att fastighetens livslängd ökar markant då man kan identifiera potentiella brister och åtgärda dessa innan de blommat ut i kostsamma, renoveringsbehov.

EMJ Service levererar fastighetsdrift i Stockholmsområdet med omnejd. Utifrån lång erfarenhet och kompetenta medarbetare, kan vi ta ett helhetsgrepp om kundens behov och säkerställa hög kvalitet i alla delar av arbetet.

Offertförfrågan

Underhåll & reparationer

Åtskilliga arbetsområden samlas under begreppet fastighetsdrift och syftet är alltid att värna fastigheten, ägarens intressen och erbjuda hög standard för de som bor eller verkar i huset. EMJ Service jobbar med allt ifrån trädgårdsskötsel till snöröjning och halkprevention.

Jourfrågor

Förutom att jobba med regelbunden fastighetsdrift kan våra kunder anlita oss för jouruppdrag. När man driver en fastighet är det inte ovanligt att saker och ting inträffar när man som minst anar det. Ibland behövs då snabba åtgärder för att avhjälpa oförutsedda problem. EMJ Service har stor erfarenhet av att jobba med uppdrag som kräver snabb åtgärd och kan rycka ut för att åtgärda vad som gått snett. I vårt utbud finns allt ifrån takröjning till VVS och det är få uppdrag vi inte kan åta oss!

Städ och underhållning

Varje kommersiell fastighet behöver rutiner för renhållning och städning i offentliga vrår och utrymmen. Som en del i vår fastighetsdrift kan vi ta hand om även denna bit för att underlätta arbetet med att driva fastigheten och den verksamhet som bedrivs däri. Trappor, tvättstugor och andra utrymmen är ofta inkluderade i avtal som rör fastighetsdrift och underhåll.

Hör av er till oss för diskussion och prisfrågor!

© 2023 EMJ Service - Alla rättigheter förbehållna | E-post: info@emjservice.se, Tel: 08-41 00 98 98
läs om hur vi hanterar Personuppgifter / GDPR